COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Serviciul Public de Asistenta Sociala – Tifesti

1.Regulamentul de organizare si functionare a serviciului – (descarca document)

2.Plan anual de actiune perioada 2018-2022 – (descarca document)

3.Strategia de dezvolatare a serviciilor sociale acordate de Serviciul Public de Asistenta Sociala Tifesti(descarca document)

4.Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala – (descarca document)

5.Planul de actiune – a serviciilor furnizate de – SPLAS Tifesti, pentru perioada 2018-2022 – (descarca document)

6.Hotararea 8/28.02.2019 – priviind aprobarea Planului Anual de Actiune priviind serviciile sociale oferite de SPLAS Tifesti pentru anul 2019 – (descarca document)

7.Hotararea 1/23.01.2019 – priviind aprobarea
Planului de actiuni sau de lucrari de interes local  efectuate de persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001 – (descarca document)

8.Hotararea 28/31.05.2018 – priviind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de SPLAS Tifesti pentru perioada 2018-2022, a Regulamentului de organizare si functionare a SPLAS si a Planului Anual de Actiune priviind serviciile sociale oferite de SPLAS din cadrul Primariei Tifesti,Judetul Vrancea -(descarca document)

Legislatia beneficiilor de asistenta sociala

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare (descarca document)

2.Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare (descarca document)

3.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece (descarca document)

Cereri Asistenta sociala

 Cerere pentru acordarea ajutorului social (descarca document) – model editabil – (descarca document)

Cerere simplificata pentru acordarea ajutorului social (descarca document) – model editabil – (descarca document)

Cerere de acordare a unui ajutor de urgenta (descarca document)- model editabil – (descarca document)

Protectia victimelor violentei

Adresa Primarie (descarca document)

Adresa politie (descarca document)

Cerere Ordin de protectie (descarca document)

Minuta (descarca document)

Nota telefonica (descarca document)

Persoane cu handicap copii si adulti

Acte necesare institutionalizare persoane cu dizabilitati (descarca document)

Cerere institutionalizare persoane cu handicap (descarca document)

Ancheta handicap adult (descarca document)

Cerere tip ancheta (descarca document)

Cerere tip evaluare la domiciliu (descarca document)

Cerere tip persoana cu handicap – se completeaza doar de catre persoana cu handicap

Cerere tip reevaluare (descarca document)

Protectia persoanelor varstnice

Acte necesare institutionalizare persoane varstnice (descarca document)

Cerere institutionalizare persoane varstnice (descarca document)

Protectia copilului

Cerere tip evaluare caz nou (descarca document)

Contract consiliere (descarca document)

Contract furnizare servicii (descarca document)

Fisa redirectionare caz (descarca document)

Plan de interventie (descarca document)

Raport consiliere (descarca document)

Raport de vizita (descarca document)

Raport evaluare initiala (descarca document)

Raport inchidere caz (descarca document)

Acte si documente necesare 

Acte necesare Ajutor Social (descarca document)

Acte necesare alocatie de stat si ICC (descarca document)

Acte necesare alocatie de stat (descarca document)

Acte necesare Alocatie Sustinere Familiala (descarca document)

Acte necesare Venit Minim Garantat (descarca document)

Acte necesare Ajutor Incalzire (descarca document)

Adeverinta stimulent insertie (descarca document)

Cerere alocatie de stat si ICC (descarca document)

Formular pentru copii nascuti in spatiul UE (descarca document)

Acte necesare alocatie de stat pentru copii (descarca document)

Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani (descarca document)

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de insertie (descarca document)

Cerere indemnizatie pentru cresterea copilului (descarca document)