Lista cu documentele de interes public 

Buget local

Hotarari

Organigrama

Salarizare

Componenta CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TIFESTI

Lista cu documentele produse gestionate de institutie- in lucru(descarca document)

Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544 / 2001

Buletin informativ (Legea nr. 544 / 2001)

Buget din toate sursele de venituri

Situatia platilor (executie bugetara), conform anexei

Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii

Bilanturi contabile

Achizitii publice

Programul anual al achizitiilor publice

Declaratii de avere

Declaratii de interese