Petitii

Adresa de Email pentru transmiterea petitiilor este : primaria.tifesti@primariatifestivn.ro

Persoana desemnata este Ifrim Roxana-Elena – Tel. +40.237 269.500