Petitii

Adresa de Email pentru transmiterea petitiilor este : primaria.tifesti@yahoo.com

Persoana desemnata este Ifrim Roxana-Elena – Tel. +40.237 269.728