Anunturi

Anunturi

ANUNT din 29.01.2020

Primaria Comunei Tifesti – Organizeaza concurs de recrutare Consilier , clasa I, grad profesional
debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol, in urmatoarele conditii: – (descarca document)

1. Probele stabilite pentru concurs : lucrare scrisa si interviu.
2. Conditiile de desfasurare a examenului :
– dosarul de inscriere se depune incepand cu data de 29.01.2020 pana la data de 17.02.2020 , ora 16.00;
– proba scrisa se desfasoara in data de 28.02.2020 – ora 10.00
– interviul la data de 03.03.2020 – ora 10.00
3. Conditiile specifice de participare :
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in unul dintre domeniile de
licenta : agronomie-specializare agricultura, horticultura-specializarea horticultura sau stiinte administrative-specializarea
adminitratie publica.
4. Locul de desfasurare a concursului : sediul Primariei Tifesti, judetul Vrancea.
5. Dosarele se depun la : sediul Primariei Tifesti, Comuna Tifesti, judetul Vrancea, str. Principala nr. 1.

In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

1. Formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3 – editabil – (descarca document)
2. curiculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
5. copie a diplomei de studii universitare ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
6 copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca;
7. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul
de familie al candidatului;
8. cazierul judiciar;
9. Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Secutritatii
sau colaborator al acesteia. – editabil – (descarca document)
Precizari : copiile de pe actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitatea
cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

ANUNT din 12.07.2019

U.A.T COMUNA TIFESTI este interesata sa cumpere
teren intravilan – (descarca document)

ANUNT din 27.06.2019

ANUNT PREALABIL PRIVIIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI (descarca document)

ANUNT din 23.05.2019

ANUNT PREALABIL PRIVIIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI (descarca document)

ANUNT din 19.07.2018

Anunt de consultare asupra propunerilor preliminare PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA TIFESTI (descarca document)

ANUNT din 22.06.2018

Nr. 3159 din 22.06.2018 – Anunt prealabil priviind Afisarea Publica a Documentelor Tehnice ale Cadastrului  (descarca document)

ANUNT din 12.04.2018

Nr. 1734 din 12.04.2018 – Anunt prealabil priviind Afisarea Publica a Documentelor Tehnice ale Cadastrului  (descarca document)

ANUNT 2017 !!!

Beneficiarii SIBECHI AURELIAN-GABRIEL si CECANAU OANA-MIHAELA anunta publicul interesat asupra intentiei de elaborare P.U.Z. LOCUINTA P+M, in Jud. Vrancea, Com. Tifesti, Sat Batinesti, T.116, P.3047 Obiectivele documentatiei de urbanism de tip P.U.Z. sunt modificarea functiunii terenurilor din zona studiata, introducerea unei suprafete de 10285 mp in intravilan si stabilirea unui regulament local pentru reglementarea dezvoltarilor ulterioare.
Informatiile privind intentia de elaborare P.U.Z. LOCUINTA P+M pot fi consultate la

Primaria Com. Tifesti : Telefon : 0237.269.728 Fax : 0237.269.728
Web : http://www.primariatifesti.ro/

Elaboratorul P.U.Z. va fi S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L.-D: Adresa : Mun. Galati, Str. Romana, nr. 1, Ap. 8

Telefon : 0740.150.871

E-mail: anarecom.regioserv@yahoo.ro
Observatiile sau semnalarile pot fi transmise in termen de maxim 15 zile de la data publicarii anuntului.